Referencje

Po zapoznaniu się z naszą
ofertą oraz na Państwa
życzenie jesteśmy gotowi przedłożyć listę referencyjną ponad 100 przedsiębiorstw


BHP BIELSKO

Podstawowa oferta w obszarze BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY obejmuje:


Doradztwo, konsulting oraz pełna bieżąca obsługa prawna przedsiębiorstw w zakresie BHP:

 • szkolenia wstępne i okresowe,
 • identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • opracowanie i okresowa weryfikacja procedur i instrukcji,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawnych,
 • prowadzenie postępowań powypadkowych,
 • przeprowadzanie okresowych auditów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP,
 • przygotowywanie i nadzorowanie dokumentacji wymaganej przepisami BHP.


Podstawowa oferta w obszarze SYSTEMU ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001 obejmuje:


Doradztwo, konsulting oraz pełna bieżąca obsługa przedsiębiorstw w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2005:

 • konsultacje podczas wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami
  norm PN-EN ISO 14001:2005,
 • nadzór nad systemem zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami norm
  PN-EN ISO 14001:2005 oraz doradztwo w zakresie jego doskonalenia,
 • przeprowadzanie auditów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005 oraz z zakresu wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Niniejsza oferta stanowi standardowy zakres wykonywanych usług.

Każde zapytanie ofertowe rozpatrywane jest indywidualne, a kosztorys usługi nie stanowi
dodatkowych kosztów dla Inwestora.

Przygotowanie kosztorysu obejmuje:

 • wizję lokalną,
 • analizę konkretnego zagadnienia,
 • wycenę usługi.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt.
Zapraszając Państwa do skorzystania z oferty naszych usług jesteśmy gotowi udzielić niezbędnych informacji i porad prawnych.

Z poważaniem
Andrzej Waluś
© www.EkoKomplex.pl


tematyka strony:

ochrona środowiska

,

Bielsko-Biała

,

Cieszyn

,

Pszczyna

,

Żywiec

,

Wadowice

,

pomiary środowiskowe

,

pomiary wentylacji

,

operary wodno prawne

,

ISO 14001 Bielsko

,

usługi BHP Bielsko-Biała

,

system środowiskowy ISO 14001